bg-przepusty.png

PRZEPUSTY ZAMKNIĘTE

przepusty, przepusty zamkniete, prefabrykaty ZPB Kaczmarek

PRZEPUSTY OTWARTE

przepusty, przepusty otwarte, prefabrykaty ZPB Kaczmarek

ELEMENTY OPOROWE

przepusty, przepusty otwarte, prefabrykaty ZPB Kaczmarek
przepusty skrzynkowe

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

Firma ZPB Kaczmarek oferuje szeroki asortyment żelbetowych przepustów skrzynkowych. Prefabrykaty o długości modularnej 99 cm oraz szerokościach od 2,00 m do 4,50 m i wysokościach od 1,50 m do 3,00 m, wytwarzane są jako zamknięte lub dwudzielne, w oparciu o normę PN-EN 14844+A2:2012 „Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe".

Dokumentację techniczną stanowi Katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych" Biura Projektowo Badawczego Dróg i Mostów - Transprojekt Warszawa sp. z o.o. z roku 2007.  

Głównym ich przeznaczeniem jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu: - umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej, - przepuszczenia cieków wodnych, - umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt, - prowadzenia różnego rodzaju instalacji. Automatycznie tworzone w stropie otwory pod płytę zespalającą oraz zastosowane kulowe kotwy montażowe ograniczają do minimum prace przygotowawcze na budowie. Dodatkowo, przepusty mogą być wyposażone w półki pod oparcie płyt przejściowych. Przepusty z półkami dla małych zwierząt wytwarzane są w ZPB Kaczmarek jako monolityczne, a więc zapewniające znacznie wyższą trwałość, aniżeli przepusty z montowanymi półkami do gotowych przepustów. Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.

przepusty zamkniete
przepusty otwarte
elementy oporowe

STUDNIE SZCZELNE

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

KOSTKA BRUKOWA

ŚCIEŻKI ROWEROWE

KOMINY I STROPY

OGRODZENIE BASTION

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017