Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
ZPB Kaczmarek, zakład w Prusicach
Dennice monolityczne do studni ø2000
Dennica monolityczna ø1500
Dennica monolityczna ø1000-1500
Dennice, kręgi i przepusty
Zwężki i minizwężki
Pierścienie odciążające oraz kręgi
Dennica ø2500
Przepusty skrzynkowe zamknięte
Przepust skrzynkowy zamknięty
Przepust skrzynkowy dwudzielny
Balkony prefabrykowane
Schody prefabrykowane
Balkony prefabrykowane
ZPB Kaczmarek, zakład w Prusicach
studnie, studnie szczelne, katalog studni szczelnych

STUDNIE SZCZELNE

ZPB Kaczmarek jest firmą znaną z innowacyjnych rozwiązań w produkcji szeroko rozumianych prefabrykatów do budownictwa drogowego. Jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecia na świecie wprowadziła na rynek monolityczne dennice produkowane w systemie PERFECT.
dennica z kinetąTechnologia ta umożliwia produkcję zindywidualizowanych i jednocześnie w pełni monolitycznych dennic betonowych, które dzięki temu przewyższają inne produkty dostępne na rynku. Technologia ta jako jedyna pozwala na uzyskanie w kinecie, wymaganej według normy PN-EN 1917, klasy betonu B45. Wyjątkowy, całkowicie skomputeryzowany proces przygotowania kształtu kinety, pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów w czasie krótszym niż 24 godziny.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem monolitycznych studni szczelnych, w którym prezentujemy wyroby ZPB Kaczmarek.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

Firma ZPB Kaczmarek oferuje szeroki asortyment żelbetowych przepustów skrzynkowych. Prefabrykaty o długości modularnej 99 cm oraz szerokościach od 2,00 m do 4,50 m i wysokościach od 1,50 m do 3,00 m, wytwarzane są jako zamknięte lub dwudzielne, w oparciu o normę PN-EN 14844+A2:2012 „Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe".

Dokumentację techniczną stanowi Katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych" Biura Projektowo Badawczego Dróg i Mostów - Transprojekt Warszawa sp. z o.o. z roku 2007.  

Głównym ich przeznaczeniem jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu: - umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej, - przepuszczenia cieków wodnych, - umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt, - prowadzenia różnego rodzaju instalacji. Automatycznie tworzone w stropie otwory pod płytę zespalającą oraz zastosowane kulowe kotwy montażowe ograniczają do minimum prace przygotowawcze na budowie. Dodatkowo, przepusty mogą być wyposażone w półki pod oparcie płyt przejściowych. Przepusty z półkami dla małych zwierząt wytwarzane są w ZPB Kaczmarek jako monolityczne, a więc zapewniające znacznie wyższą trwałość, aniżeli przepusty z montowanymi półkami do gotowych przepustów. Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.

przepusty skrzynkowe

STUDNIE SZCZELNE

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

KOSTKA BRUKOWA

ŚCIEŻKI ROWEROWE

KOMINY I STROPY

OGRODZENIE BASTION

tp

ZPB Kaczmarek © 2016-2017